Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 210L_ SS316 - ∅70

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 210L_ SS316 - ∅70 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 70-14-VIGO_210L
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R1426 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 210L_ SS316 - ∅70
Liên hệ
 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 180L_ SS316 - ∅70

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 180L_ SS316 - ∅70 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 70-12-VIGO_180L
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R1236 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 180L_ SS316 - ∅70
Liên hệ
 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 150L_ SS316 - ∅70

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 150L_ SS316 - ∅70 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 70-10-VIGO_150L
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R1046 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 150L_ SS316 - ∅70
Liên hệ
 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 300L_ SS316 - ∅58

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 300L_ SS316 - ∅58 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 58-28-VIGO_300L
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R2400 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 300L_ SS316 - ∅58
Liên hệ
 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 250L_ SS316 - ∅58

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 250L_ SS316 - ∅58 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 58-24-VIGO_250L
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R2070 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 250L_ SS316 - ∅58
Liên hệ
 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 215L_ SS316 - ∅58

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 215L_ SS316 - ∅58 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 58-21-VIGO_215L
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R1830 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 215L_ SS316 - ∅58
Liên hệ
 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 180L_ SS316 - ∅58

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 180L_ SS316 - ∅58 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 58-18-VIGO_180L
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R1600 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 180L_ SS316 - ∅58
Liên hệ
 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 160L_ SS316 - ∅58

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 160L_ SS316 - ∅58 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 58-15-VIGO_160L
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R1350 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 160L_ SS316 - ∅58
Liên hệ
 

Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 130L_ SS316 - ∅58

 • Thương hiệu: Đại Thành
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Vật liệu: SS-316
 • Tên sản phẩm: Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 130L_ SS316 - ∅58 
 • Mã sản phẩm: WH-ĐT 58-12-VIGO_130L.
 • Kích thước sản phẩm: D2000 x R1100 x C1230
Máy nước nóng năng lượng mặt trời VIGO 130L_ SS316 - ∅58
Liên hệ

Thanh ren và phụ kiện

Liên hệ
 • Vật liệu: Inox, sắt mạ kẽm, đồng..
 • Tên sản phẩm: Thanh ren và phụ kiện
 • Mã sản phẩm: VTP_0001
 • Vật tư phụ hệ Cơ Điện
Thanh ren và phụ kiện
Liên hệ

Đai treo ống

Liên hệ
 • Vật liệu: Inox, sắt mạ kẽm, đồng..
 • Tên sản phẩm: Đai treo ống
 • Mã sản phẩm: VTP_0002
 • Vật tư phụ hệ Cơ Điện
Đai treo ống
Liên hệ

Bu lông

Liên hệ
 • Vật liệu: Inox, sắt mạ kẽm, đồng..
 • Tên sản phẩm: Bu lông
 • Mã sản phẩm: VTP_0003
 • Vật tư phụ hệ Cơ Điện
Bu lông
Liên hệ

Ống thép luồn dây điện và Phụ kiện

Liên hệ
 • Vật liệu: Inox, sắt mạ kẽm...
 • Tên sản phẩm: Ống thép luồn dây điện và phụ kiện
 • Mã sản phẩm: VTP_0004
 • Vật tư phụ hệ Cơ Điện
Ống thép luồn dây điện và Phụ kiện
Liên hệ

Thanh đa năng và Phụ kiện

Liên hệ
 • Vật liệu: Inox, sắt mạ kẽm...
 • Tên sản phẩm: Thanh đa năng và Phụ kiện
 • Mã sản phẩm: VTP_0005
 • Vật tư phụ hệ Cơ Điện
Thanh đa năng và Phụ kiện
Liên hệ

Vật tư phụ khác

Liên hệ
 • Vật liệu: Inox, sắt mạ kẽm...
 • Tên sản phẩm: Vật tư phụ khác
 • Mã sản phẩm: VTP_0006
 • Vật tư phụ hệ Cơ Điện
Vật tư phụ khác
Liên hệ

Ống nhựa uPVC - Stroman

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Stroman
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa uPVC - Stroman
 • Mã sản phẩm: Stroman_O-0001
 • Ống Cấp Thoát nước
Ống nhựa uPVC - Stroman
Liên hệ

Ống PPR - Stroman

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Stroman
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống Nhựa PPR
 • Mã sản phẩm: Stroman_O-0002
 • Ống Cấp Thoát nước
Ống PPR - Stroman
Liên hệ

Ống HDPE - Stroman

Liên hệ
 • Thương hiệu: Stroman
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Ống HDPE
 • Mã sản phẩm: Stroman_O-0003
 • Ống Cấp Thoát nước
Ống HDPE - Stroman
Liên hệ

Sản phẩm cách nhiệt

Liên hệ
 • Vật liệu: nhựa, foam, bông...
 • Tên sản phẩm: Sản phẩm cách nhệt
 • Mã sản phẩm: VTP_0007
 • Vật tư phụ hệ Cơ Điện
Sản phẩm cách nhiệt
Liên hệ

Ống nhựa và Phụ kiện uPVC_ĐỒNG NAI

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Đồng Nai
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện uPVC_ĐỒNG NAI
 • Mã sản phẩm: DONGNAI_uPVC
 • Ống và Phụ kiện Cấp thoát nước
Ống nhựa và Phụ kiện uPVC_ĐỒNG NAI
Liên hệ

Ống nhựa và Phụ kiện PPR_ĐỒNG NAI

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa ĐỒNG NAI
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện PPR_ĐỒNG NAI
 • Mã sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện PPR_ĐỒNG NAI
 • Ống và Phụ kiện Cấp thoát nước
Ống nhựa và Phụ kiện PPR_ĐỒNG NAI
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm