Ống nhựa và Phụ kiện uPVC_ĐỒNG NAI

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Đồng Nai
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện uPVC_ĐỒNG NAI
 • Mã sản phẩm: DONGNAI_uPVC
 • Ống và Phụ kiện Cấp thoát nước
Ống nhựa và Phụ kiện uPVC_ĐỒNG NAI
Liên hệ

Ống nhựa và Phụ kiện PPR_ĐỒNG NAI

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa ĐỒNG NAI
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện PPR_ĐỒNG NAI
 • Mã sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện PPR_ĐỒNG NAI
 • Ống và Phụ kiện Cấp thoát nước
Ống nhựa và Phụ kiện PPR_ĐỒNG NAI
Liên hệ

Ống nhựa và Phụ kiện HDPE_ĐỒNG NAI

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa ĐỒNG NAI
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa và Phụ kiện HDPE_ĐỒNG NAI
 • Mã sản phẩm: DONGNAI_HDPE
 • Ống và Phụ kiện Cấp thoát nướ
Ống nhựa và Phụ kiện HDPE_ĐỒNG NAI
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm