Ống nhựa PPR

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa PPR
 • Mã sản phẩmPPR_O-0001
 • Ống Cấp nước
Ống nhựa PPR
Liên hệ

Ống nhựa PPR 3 lớp

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa PPR 3 lớp
 • Mã sản phẩmPPR_O-0002
 • Ống nhựa Cấp nước
Ống nhựa PPR 3 lớp
Liên hệ

Ống PPR sử dụng ngoài trời

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa PPR sử dụng ngoài trời
 • Mã sản phẩm: PPR_O-0003
 • Phụ kiện Cấp nước
Ống PPR sử dụng ngoài trời
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm