Ống nhựa uPVC (Hệ mét)

Liên hệ
 • Vật liệu: uPVC
 • Tiêu chuẩn: ISO 4422:1990, hệ mét
 • Màu: Xám
 • Chiều dài: 4m - 6m
 • Loại đầu nong: nong dán keo, nong siết vòng cao su...

 

 

Ống nhựa uPVC (Hệ mét)
Liên hệ

Ống Nhựa uPVC (Hệ INCH)

Liên hệ
 • Vật liệu: uPVC
 • Tiêu chuẩn: BS 3505:1968, hệ Inch
 • Màu: Xám
 • Chiều dài: 4m - 6m
 • Loại đầu nong: nong dán keo, nong siết vòng cao su...

 

Ống Nhựa uPVC (Hệ INCH)
Liên hệ

Co nhựa 90°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co 90°
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0003
 • Phụ kiện Cấp nước
Co nhựa 90°
Liên hệ

Chữ Y 45°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Chữ Y 45°
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0007
 • Phụ kiện Cấp nước
Chữ Y 45°
Liên hệ

TEE đều

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Tee đều
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0006.
 • Phụ kiện Cấp nước
TEE đều
Liên hệ

Khâu răng ngoài - Răng nhựa

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng ngoài - Răng nhựa
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0014
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng ngoài - Răng nhựa
Liên hệ

Y giảm uPVC

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Y giảm uPVC
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0009
 • Phụ kiện Cấp nước
Y giảm uPVC
Liên hệ

Khâu răng ngoài - Răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng ngoài - Răng đồng
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0015
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng ngoài - Răng đồng
Liên hệ

Khâu răng trong - Răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng trong - Răng đồng
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0013
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng trong - Răng đồng
Liên hệ

Nối giảm

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nối giảm
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0010
 • Phụ kiện Cấp nước
Nối giảm
Liên hệ

Nút bịt

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nút bịt
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0002
 • Phụ kiện Cấp nước
Nút bịt
Liên hệ

Co giảm 90o

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co giảm 90o
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0004
 • Phụ kiện Cấp nước
Co giảm 90o
Liên hệ

Co nhựa 90°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co 90°
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0003
 • Phụ kiện Cấp nước
Co nhựa 90°
Liên hệ

Mặt bích uPVC

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Mặt bích
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0011
 • Phụ kiện Cấp nước
Mặt bích uPVC
Liên hệ

Hố thu - Hộp đấu nối

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Hố thu - Hộp đấu nối
 • Phụ kiện Thoát nước
Hố thu - Hộp đấu nối
Liên hệ

Nút giảm bật

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Nút giảm bật
 • Phụ kiện Thoát nước
Nút giảm bật
Liên hệ

Ngăn mùi giảm chữ P có thông hơi

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi giảm chữ P có thông hơi
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi giảm chữ P có thông hơi
Liên hệ

Ngăn mùi dài chữ P có thông hơi

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi dài chữ P có thông hơi
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi dài chữ P có thông hơi
Liên hệ

Ngăn mùi dài chữ P

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi dài chữ P
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi dài chữ P
Liên hệ

Ngăn mùi ngắn chữ P

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi ngắn chữ P 
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi ngắn chữ P
Liên hệ

Ngăn mùi chữ S có thông hơi

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi chữ S có thông hơi
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi chữ S có thông hơi
Liên hệ

Ngăn mùi chữ S

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Ngăn mùi chữ S
 • Phụ kiện Thoát nước
Ngăn mùi chữ S
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm