Ống PE gân xoắn ĐỆ NHẤT

Liên hệ
  • Thương hiệu: Nhựa ĐỆ NHẤT
  • Vật liệu: PE
  • Tên sản phẩm:  Ống PE gân xoắn
  • Mã sản phẩm: DENHAT_E_001
  • Ống luồn Điện
Ống PE gân xoắn ĐỆ NHẤT
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm