Ống HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Ống Nhưa HDPE Tân Tiến
 • Mã sản phẩm:  HDPE_O-0001
 • Ống nhựa Cấp thoát nước
Ống HDPE
Liên hệ

Tê giảm HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Tê giảm (đúc)
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0004
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Tê giảm HDPE
Liên hệ

Co 90° HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Co 90°
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0001
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Co 90° HDPE
Liên hệ

Co 45° HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm:  Co 45°
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0002
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Co 45° HDPE
Liên hệ

Tê đều HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Tê đều (đúc)
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0003
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Tê đều HDPE
Liên hệ

Nối giảm HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Nối giảm HDPE
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0005
 • Phụ kiện Cấp thóat nước
Nối giảm HDPE
Liên hệ

Mặt bích HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Mặt bích HDPE
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0006
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Mặt bích HDPE
Liên hệ

Nút Bít HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Nút bít
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0007
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Nút Bít HDPE
Liên hệ

Co HDPE 20-30-90 (Hàn)

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Co HDPE 20-30-90 (Hàn)
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0008
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Co HDPE 20-30-90 (Hàn)
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm