Ống nhựa PPR

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa PPR
 • Mã sản phẩmPPR_O-0001
 • Ống Cấp nước
Ống nhựa PPR
Liên hệ

Ống nhựa PPR 3 lớp

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa PPR 3 lớp
 • Mã sản phẩmPPR_O-0002
 • Ống nhựa Cấp nước
Ống nhựa PPR 3 lớp
Liên hệ

Ống PPR sử dụng ngoài trời

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Ống nhựa PPR sử dụng ngoài trời
 • Mã sản phẩm: PPR_O-0003
 • Phụ kiện Cấp nước
Ống PPR sử dụng ngoài trời
Liên hệ

Van xoay

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Van xoay
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0016
 • Phụ kiện Cấp nước
Van xoay
Liên hệ

Tứ thông đều PPR

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Tứ thông đều PPR
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0013
 • Phụ kiện Cấp nước
Tứ thông đều PPR
Liên hệ

Nối răng trong

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm:  Nối răng trong
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0009
 • Phụ kiện Cấp nước
Nối răng trong
Liên hệ

Nối răng ngoài

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Nối răng ngoài
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0008
 • Phụ kiện Cấp nước
Nối răng ngoài
Liên hệ

Co răng trong - răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Co răng trong - răng đồng
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0006
 • Phụ kiện Cấp nước
Co răng trong - răng đồng
Liên hệ

Vòng trong mặt bích - Nhựa

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Vòng trong mặt bích - Nhựa
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0015
 • Phụ kiện Cấp nước
Vòng trong mặt bích - Nhựa
Liên hệ

Co răng ngoài - răng đồng

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm:  Co răng ngoài - răng đồng
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0005
 • Phụ kiện Cấp nước
Co răng ngoài - răng đồng
Liên hệ

Bít ren trong

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: PPR
 • Tên sản phẩm: Bít ren trong
 • Mã sản phẩmPPR_PK-0004
 • Phụ kiện Cấp nước
Bít ren trong
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm