-25%

Phễu thoát nước mặt RD-4320

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát nước mặt
 • Mã sản phẩm: RD-4320
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát nước mặt RD-4320
Liên hệ
-25%

Phễu thoát sản FD-4318

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát sản
 • Mã sản phẩm: FD-4318
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát sản FD-4318
Liên hệ
-25%

Phễu thoát sàn FD-5011

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát sàn
 • Mã sản phẩm: FD-5011
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát sàn FD-5011
Liên hệ
-27%

Mương thoát sàn TSD-800

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Mương thoát sàn
 • Mã sản phẩm: TSD-800
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Mương thoát sàn TSD-800
Liên hệ
-25%

Thoát sàn có nắp đậy CWT-005

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Thoát sàn có nắp đậy
 • Mã sản phẩm: CWT-005
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Thoát sàn có nắp đậy CWT-005
Liên hệ
-25%

Thoát sàn có nắp đậy CWT-004

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Thoát sàn có nắp đậy
 • Mã sản phẩm: CWT-004
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Thoát sàn có nắp đậy CWT-004
Liên hệ
-27%

Mương thoát sàn TSD-600

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: 
 • Mã sản phẩm
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Mương thoát sàn TSD-600
Liên hệ
-27%

Mương thoát sàn TSD-400

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Mương thoát sàn
 • Mã sản phẩm: TSD-400
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Mương thoát sàn TSD-400
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm