Tê giảm HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Tê giảm (đúc)
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0004
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Tê giảm HDPE
Liên hệ

Co 90° HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Co 90°
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0001
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Co 90° HDPE
Liên hệ

Co 45° HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm:  Co 45°
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0002
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Co 45° HDPE
Liên hệ

Tê đều HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Tê đều (đúc)
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0003
 • Phụ kiện Cấp Thóa nước
Tê đều HDPE
Liên hệ

Nối giảm HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Nối giảm HDPE
 • Mã sản phẩm: HDPE_PK-0005
 • Phụ kiện Cấp thóat nước
Nối giảm HDPE
Liên hệ

Mặt bích HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Mặt bích HDPE
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0006
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Mặt bích HDPE
Liên hệ

Nút Bít HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Nút bít
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0007
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Nút Bít HDPE
Liên hệ

Co HDPE 20-30-90 (Hàn)

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Co HDPE 20-30-90 (Hàn)
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0008
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Co HDPE 20-30-90 (Hàn)
Liên hệ

Tê đều HDPE (Hàn)

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Tê đều HDPE (Hàn)
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0009
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Tê đều HDPE (Hàn)
Liên hệ

Tứ thông HDPE (Hàn)

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Tứ thông HDPE (Hàn)
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0010
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Tứ thông HDPE (Hàn)
Liên hệ

Chữ Y 45°-60°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Chữ Y 45°-60°
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0011
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Chữ Y 45°-60°
Liên hệ

Chữ Y đều 45°-60°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Chữ Y đều 45°-60°
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0016
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Chữ Y đều 45°-60°
Liên hệ

Khâu nối răng ngoài

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Khâu nối răng ngoài
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0013
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Khâu nối răng ngoài
Liên hệ

Khâu nối răng trong HDPE

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Khâu nối răng trong HDPE
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0014
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Khâu nối răng trong HDPE
Liên hệ

Khâu nối giảm HDPE (Nối răng)

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm:  Khâu nối giảm HDPE (Nối răng)
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0015
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Khâu nối giảm HDPE (Nối răng)
Liên hệ

Tê đều HDPE (Nối răng)

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Tê đều HDPE (Nối răng)
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0016
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Tê đều HDPE (Nối răng)
Liên hệ

Tê giảm HDPE (Nối răng)

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Tê giảm HDPE (Nối răng)
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0017
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Tê giảm HDPE (Nối răng)
Liên hệ

Co 90° HDPE (Nối răng)

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Co 90° HDPE (Nối răng)
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0018
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Co 90° HDPE (Nối răng)
Liên hệ

Co 90° răng trong

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: HDPE
 • Tên sản phẩm: Co  90° răng trong
 • Mã sản phẩm:  HDPE_PK-0019
 • Phụ kiện Cấp thoát nước
Co 90° răng trong
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm