Co ngắn 88°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Smartso
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co ngắn 88°
 • Mã sản phẩm: Smartso_PK-0004
 • Phụ kiện Thoát nước
Co ngắn 88°
Liên hệ

Bít xả 2 đầu âm

Liên hệ
 • Thương hiệu: Smartso
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Bít xả 2 đầu âm
 • Mã sản phẩm: Smartso_PK-0003
 • Phụ kiện Thoát nước
Bít xả 2 đầu âm
Liên hệ

Giảm lệch tâm Smartso

Liên hệ
 • Thương hiệu: Smartso
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Giảm lêch tâm
 • Mã sản phẩm: Smartso_PK-0002
 • Phụ kiện Thoát nước
Giảm lệch tâm Smartso
Liên hệ

Măng xông Smartso

Liên hệ
 • Thương hiệu: Smartso
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Măng xông
 • Mã sản phẩm: Smartso_PK-0001
 • Phụ kiện Thoát nước
Măng xông Smartso
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm