Co nhựa 90°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Co 90°
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0003
 • Phụ kiện Cấp nước
Co nhựa 90°
Liên hệ

Chữ Y 45°

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Chữ Y 45°
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0007
 • Phụ kiện Cấp nước
Chữ Y 45°
Liên hệ

TEE đều

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Tee đều
 • Mã sản phẩmuPVC_PKCN-0006.
 • Phụ kiện Cấp nước
TEE đều
Liên hệ

Khâu răng ngoài - Răng nhựa

Liên hệ
 • Thương hiệu: Nhựa Tân Tiến
 • Vật liệu: uPVC
 • Tên sản phẩm: Khâu răng ngoài - Răng nhựa
 • Mã sản phẩm: uPVC_PKCN-0014
 • Phụ kiện Cấp nước
Khâu răng ngoài - Răng nhựa
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm