-25%

Phễu thoát nước mặt RD-4320

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát nước mặt
 • Mã sản phẩm: RD-4320
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát nước mặt RD-4320
Liên hệ
-25%

Phễu thoát sản FD-4318

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát sản
 • Mã sản phẩm: FD-4318
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát sản FD-4318
Liên hệ
-25%

Phễu thoát sàn FD-5011

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát sàn
 • Mã sản phẩm: FD-5011
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát sàn FD-5011
Liên hệ
-27%

Mương thoát sàn TSD-800

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Mương thoát sàn
 • Mã sản phẩm: TSD-800
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Mương thoát sàn TSD-800
Liên hệ
-25%

Thoát sàn có nắp đậy CWT-005

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Thoát sàn có nắp đậy
 • Mã sản phẩm: CWT-005
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Thoát sàn có nắp đậy CWT-005
Liên hệ
-25%

Thoát sàn có nắp đậy CWT-004

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Thoát sàn có nắp đậy
 • Mã sản phẩm: CWT-004
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Thoát sàn có nắp đậy CWT-004
Liên hệ
-27%

Mương thoát sàn TSD-600

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: 
 • Mã sản phẩm
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Mương thoát sàn TSD-600
Liên hệ
-27%

Mương thoát sàn TSD-400

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Mương thoát sàn
 • Mã sản phẩm: TSD-400
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Mương thoát sàn TSD-400
Liên hệ
-30%

Bồn rửa SE-2.5-1150

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Bồn rửa SE-2.5-1150
 • Mã sản phẩm: SE-2.5-1150
 • Phụ kiện inox nhà Bếp
Bồn rửa SE-2.5-1150
Liên hệ
-30%

Bồn rửa SE-2-9450

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Bồn rửa SE-2-9450
 • Mã sản phẩm: SE-2-9450
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Bồn rửa SE-2-9450
Liên hệ
-30%

Bồn rửa SE-1-4950

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Bồn rửa bếp
 • Mã sản phẩm: SE-1-4950
 • Phụ kiện inox nhà bếp
Bồn rửa SE-1-4950
Liên hệ
-28%

Vòi chậu bếp nóng lạnh WS-0135XL - Dòng Chaopraya

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Vòi chậu bếp nóng lạnh WS-0135XL - Dòng Chaopraya
 • Mã sản phẩm: WS-0135XL 
 • Phụ kiện inox nhà Bếp
Vòi chậu bếp nóng lạnh WS-0135XL - Dòng Chaopraya
Liên hệ
-28%

Vòi bếp treo tường WP-1832J - Dòng Plus

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Vòi bếp treo tường WP-1832J - Dòng Plus
 • Mã sản phẩm: WP-1832J
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Vòi bếp treo tường WP-1832J - Dòng Plus
Liên hệ
-28%

Vòi bếp gắn trên sàn một tay cầm WS-1831L - Dòng Plus

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Vòi bếp gắn trên sàn WS-1831L - Dòng Plus
 • Mã sản phẩm: WS-1831L 
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Vòi bếp gắn trên sàn một tay cầm WS-1831L - Dòng Plus
Liên hệ
-28%

Vòi chậu đơn WS-0931, Dòng Blende

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Vòi chậu đơn WS-0931, Dòng Blende
 • Mã sản phẩm: WS-0931
 • Phụ kiện inox nhà Bếp
Vòi chậu đơn WS-0931, Dòng Blende
Liên hệ
-28%

Bồn rửa SC-1-4848

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Bồn rửa 
 • Mã sản phẩm: SC-1-4848
 • Phụ kiện inox nhà Bếp
Bồn rửa SC-1-4848
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm