Y lọc

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Y lọc
 • Mã sản phẩm: VA-SY-OT-0001
 • Van cho hệ thống Nước
Y lọc
Liên hệ
 

Van xả áp / van an toàn

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van xả áp / van an toàn
 • Mã sản phẩm: VA-SY-RV-0004
 • Van cho hệ thống Nước
Van xả áp / van an toàn
Liên hệ
 

Van xả tràn

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van xả tràn
 • Mã sản phẩm: VA-SY-RV-0003
 • Van cho hệ thống Phòng cháy chữa cháy
Van xả tràn
Liên hệ
 

Van xả khí kép

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van xả khí kép
 • Mã sản phẩm: VA-SY-RV-0002
 • Van cho hệ thống Nước
Van xả khí kép
Liên hệ
 

Van xả khí đơn

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van xả khí đơn
 • Mã sản phẩm: VA-SY-RV-0001
 • Van cho hệ thống Nước
Van xả khí đơn
Liên hệ
 

Van một chiều đồng lá lật nối ren

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van một chiều đồng lá lật nối ren
 • Mã sản phẩm: VA-SY-GV-0004
 • Van cho hệ thống Nước
Van một chiều đồng lá lật nối ren
Liên hệ
 

Van bướm động cơ điện

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van bướm động cơ điện
 • Mã sản phẩm: VA-SY-BV-0003
 • Van cho hệ thống Nước
Van bướm động cơ điện
Liên hệ
 

Van bướm tín hiệu

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van bướm tín hiệu
 • Mã sản phẩm: VA-SY-BV-0002
 • Van cho hệ thống Phòng cháy chữa cháy
Van bướm tín hiệu
Liên hệ
 

Van bướm trục đối xứng

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van bướm trục đối xứng
 • Mã sản phẩm: VA-SY-BV-0001
 • Van cho hệ thống Nước
Van bướm trục đối xứng
Liên hệ
 

Van một chiều bướm

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van một chiều bướm
 • Mã sản phẩm: VA-SY-CV-0002
 • Van cho hệ thống Nước
Van một chiều bướm
Liên hệ
 

Van một chiều lò xo

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van một chiều lò xo
 • Mã sản phẩm: VA-SY-CV-0001
 • Van cho hệ thống Nước
Van một chiều lò xo
Liên hệ
 

Van cổng UL/FM lá van bọc cao su

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van cổng lá van bọc cao su
 • Mã sản phẩm: VA-SY-GV-0005
 • Van cho hệ thống Phòng cháy chữa cháy
Van cổng UL/FM lá van bọc cao su
Liên hệ
 

Van cổng tín hiệu

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van cổng tín hiệu
 • Mã sản phẩm: VA-SY-GV-0004
 • Van cho hệ thống Phòng cháy chữa cháy
Van cổng tín hiệu
Liên hệ
 

Van cổng động cơ Điện

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van cổng động cơ Điện
 • Mã sản phẩm: VA-SY-GV-0003
 • Van cho hệ thống Nước
Van cổng động cơ Điện
Liên hệ
 

Van cổng lá van bọc cao su

 • Thương hiệu: ShinYi
 • Tên sản phẩm: Van cổng lá van bọc cao su
 • Mã sản phẩm: VA-SY-GV-0001
 • Van cho hệ thống Nước
Van cổng lá van bọc cao su
Liên hệ
-25%

Phễu thoát nước mặt RD-4320

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát nước mặt
 • Mã sản phẩm: RD-4320
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát nước mặt RD-4320
Liên hệ
-25%

Phễu thoát sản FD-4318

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát sản
 • Mã sản phẩm: FD-4318
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát sản FD-4318
Liên hệ
-25%

Phễu thoát sàn FD-5011

 • Thương hiệu: WS
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Phễu thoát sàn
 • Mã sản phẩm: FD-5011
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Phễu thoát sàn FD-5011
Liên hệ
-27%

Mương thoát sàn TSD-800

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Mương thoát sàn
 • Mã sản phẩm: TSD-800
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Mương thoát sàn TSD-800
Liên hệ
-25%

Thoát sàn có nắp đậy CWT-005

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Thoát sàn có nắp đậy
 • Mã sản phẩm: CWT-005
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Thoát sàn có nắp đậy CWT-005
Liên hệ
-25%

Thoát sàn có nắp đậy CWT-004

 • Thương hiệu: WS
 • Xuất xứ: Thái Lan
 • Vật liệu: SS-304
 • Tên sản phẩm: Thoát sàn có nắp đậy
 • Mã sản phẩm: CWT-004
 • Phụ kiện inox nhà tắm
Thoát sàn có nắp đậy CWT-004
Liên hệ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm